خريد اينترنتي

وام و تسهيلات بانكي قوانين چك و حقوق تجارت ساير گزارش معوقات بانكي با آژانس‌هاي اعتبار سنجي آژانس‌هاي اعتبار سنجي مزاياي زيادي دارند كه يكي از آنها قابليت گرفتن گزارش معوقات بانكي است. رتبه بندي اعتباري ابزاري مهم براي وام گيرندگان براي دستيابي به وام و كارت‌هاي اعتباري است. رتبه بندي اعتباري خوب به مردم اين امكان را مي‌دهد تا به راحتي از بانك‌ها و موسسات مالي وام و تسهيلات بگيرند. بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري معمولا شرايط وام را به عنوان تابعي از نمره و رتبه اعتباري افراد از طريق گرفتن استعلام بانكي و مشاهده تعداد چك برگشتي و گزارش معوقات بانكي در نظر مي‌گيرند. اين به طور معمول بدان معني است كه هرچه رتبه اعتباري شما بهتر باشد، شرايط و شانس گرفتن وام بهتر مي‌شود. اگر رتبه اعتباري شما پايين باشد، بانك و موسسات مالي و اعتباري حتي ممكن است درخواست را رد كنند. ارزيابي بدهي‌ها و گزارش معوقات بانكي براي اعطاي وام و تسهيلات در سطح شركتي معمولا به نفع يك شركت است كه به دنبال رتبه بندي اعتباري براي ارزيابي بدهي‌ها و دريافت گزارش معوقات بانكي خود باشد. سرمايه گذاران غالبا بعضي از تصميمات خود را براي خريد اوراق بهادار شركت‌ها يا حتي سهام آنها بر اساس رتبه اعتباري شركت‌هاي بدهكار مي‌گذارند. معمولا سرمايه گذاران قبل از تصميم گيري براي سرمايه گذاري، به رتبه بندي اعتباري ارائه شده توسط اين آژانس هاي بين المللي و همچنين رتبه‌هايي كه توسط آژانس‌هاي رتبه بندي داخلي داده مي‌شود، نگاه مي‌كنند. رتبه بندي اعتباري نيز در سطح كشور اهميت دارد. بسياري از كشورها براي پرداخت بدهي‌هاي خود به سرمايه گذاران خارجي تكيه مي‌كنند و اين سرمايه گذاران به رتبه‌هاي اعتباري و گزارش معوقات بانكي كه توسط آژانس‌هاي رتبه بندي اعتباري داده مي‌شود، بسيار متكي هستند. ( استعلام بانكي – رتبه بندي اعتباري ) پيامدهاي نمرات و رتبه‌هاي اعتباري بد رتبه و نمره اعتباري بد مي‌تواند پيامدهاي منفي زيادي داشته باشد. اگر عادت داريد اقساط خود را پس از موعد مقرر پرداخت كنيد، احتمالا تاخير در پرداخت تنها مشكل شما نخواهد بود. معوقات بانكي، داشتن چك برگشتي و تاخير داشتن در پرداخت اقساط اعتبار شما را پايين مي‌آورد و همين امر باعث مي‌شود در آينده گرفتن وام سخت تر شود. احتمالا جاي تعجب ندارد كه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري قبل از دادن وام و تسهيلات جديد به شما مي‌خواهند بدانند كه چقدر احتمال دارد آنها را بازپرداخت كنيد. يكي از اصلي ترين راههاي انجام اين كار مشاهده گزارش معوقات بانكي و ارزيابي نمره اعتباري شما از طريق آژانس‌هاي اعتبار سنجي است. آنها براي رتبه بندي و امتياز دهي اعتباري از اطلاعات موجود در گزارش‌هاي اعتباري سنجي - از مانده وام گرفته تا تاريخچه پرداخت - استفاده مي‌كنند. نمره و امتياز اعتباري كم مي تواند وام گرفتن‌، چه يك وام خودرو، وام مسكن يا حساب كارت اعتباري را دشوارتر كند. و در صورتي كه واجد شرايط نباشيد، احتمالا بايد هزينه‌هاي بالاتري را بپردازيد تا سطح بزرگي از ريسك پيش فرض خود را جبران كنيد. البته بعيد نيست چه در گرفتن گزارش معوقات بانكي از طريق استعلام بانكي و چه در گرفتن نمره و رتبه اعتباري از طريق آژانس‌هاي اعتبار سنجي خطا و اشتباهاتي وجود داشته باشد كه مي‌توانيد با پيگيري و استفاده از مشاوران اقتصادي حرفه‌اي نسبت به رفع خطاها و اشتباهات اقدام كنيد. ( رتبه بندي اعتباري – استعلام بانكي – استعلام معوقات بانكي ) منابع: investopedia گزارش اعتباري چيست، اعتبار سنجي بانكي چيست، شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران، سامانه استعلام بدهي بانكي، استعلام بانكي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي براي گرفتن استعلام بانكي به كجا بايد مراجعه كرد؟ براي گرفتن استعلام بانكي مي‌توان به آژانس‌هاي اعتبار سنجي مراجعه كنيد. آژانس اعتبار سنجي يك شركت خصوصي است كه اطلاعات مربوط به بدهي اشخاص و مشاغل را جمع آوري مي‌كند و يك مقدار عددي به نام نمره و امتياز اعتباري اختصاص مي‌دهد كه نشان دهنده اعتبار وام گيرنده است. ( استعلام چك برگشتي و رتبه بندي اعتباري ) وام دهندگان، مانند موسسات مالي و اعتباري و بانك ها، فعاليت و تاريخ وام گرفتن مشتريان خود را به آژانس‌‌هاي اعتبار سنجي گزارش مي‌دهند. افراد و صاحبان كسب و كارها مي‌توانند با تماس با آژانس‌هاي اعتبار سنجي و پرداخت هزينه كم نسبت به دريافت گزارش معوقات بانكي و چك برگشتي اقدام كنند. آژانس‌هاي اعتبار سنجي، همچنين به عنوان آژانس‌هاي رتبه بندي اعتباري شناخته مي‌شوند، با پيش بيني احتمال اينكه وام گيرنده بدهي را به موقع بازپرداخت كند، در تعيين وام يا افزايش اعتبار به فرد يا تجارت، كمك مي‌كند.(استعلام چك برگشتي ) آژانس‌هاي اعتبار سنجي براي استعلام بانكي از چه روش‌هايي استفاده مي‌كنند؟ ارزيابي‌ها و رتبه بندي‌هاي ارائه شده توسط آژانس‌هاي اعتبار سنجي مي‌تواند بر خريدها و فعاليت‌هايي مانند خريد خودرو يا تامين وام مسكن براي به دست آوردن املاك و مستغلات تاثير بگذارد. در مقابل، بازپرداخت وام شهريه براي دانشجويان دانشگاه ممكن است بر رتبه بندي ارائه شده توسط آژانس هاي اعتباري تاثير بگذارد. در استعلام بانكي و رتبه بندي‌هاي اعتباري كه توسط آژانس‌هاي اعتبار سنجي براي يك فرد مشخص شده است، مي‌توان اشتباه و اختلاف پيدا كرد. اين اختلافات و اشتباهات ممكن است ناشي از كسب و كارهاي مختلف و وام دهندگان باشد كه اطلاعات مالي درباره فعاليت وام و بازپرداخت را به برخي آژانس‌ها گزارش مي‌دهند. كسب و كارهاي مختلف مي‌توانند توسط آژانس‌هاي اعتبار سنجي نيز ارزيابي شوند، نه تنها براي آمادگي مالي براي بازپرداخت وام و تسهيلات مورد درخواست خود، بلكه به خاطر سرمايه گذاران بالقوه در كسب و كارشان. به عنوان بخشي از يك روند مالي مهم قبل از معامله تجاري، احتمالا نمره اعتباري توسط طرف مورد نظر براي آن معامله بررسي مي‌شود. ( استعلام معوقات بانكي ) داده‌ها و اطلاعات آژانس‌هاي اعتبار سنجي( رتبه بندي اعتباري) چگونه جمع آوري مي‌شود؟ آژانس‌هاي اعتبار سنجي مي‌توانند از راه‌هاي مختلف، طيف گسترده‌اي از اطلاعات و داده‌هايي را كه مي توانند در يك گزارش اعتباري گنجانده شوند‌، دريافت كنند. آژانس‌هاي اعتبار سنجي به دليل دريافت اطلاعات اعتباري استاندارد، تهيه گزارش‌هاي اعتباري، استعلام بانكي و گزارش معوقات بانكي جامع درباره وام گيرنده شناخته شده‌اند. آنها استانداردهاي صنعت را براي گزارش دادن و روش امتياز دهي تعيين مي‌كنند.( رتبه بندي اعتباري ) در هر كشوري آژانس‌هاي اعتبار سنجي متفاوتي فعاليت مي‌كنند كه هر كدام خصوصيات و ويژگي‌هاي خاص خود را دارند. به عنوان مثال در آمريكا سه آژانس اعتبار سنجي معتبر و بين المللي Experian، Equifax و TransUnion كار اعتبار سنجي و رتبه بندي اعتباري را انجام مي‌دهند. به طور جامع، وام دهندگان براي دريافت گزارش‌هاي سفارشي، از جمله گزارش معوقات بانكي، استعلام بانكي و ديگر اطلاعات خاص و تاثيرگذار بر تصميم‌هاي وام دهندگان، با آژانس‌هاي اعتبار سنجي همكاري مي‌كنند. آژانس‌هاي اعتبار سنجي مي‌توانند با طيف گسترده‌اي از شركت‌ها براي دريافت انواع داده‌هاي اعتباري براي مشتريان خود كار كنند. چندين آژانس اعتبار سنجي در تلاش هستند تا با تهيه گزارش‌هاي اعتباري به وام دهندگان و وام گيرندگان كمك كنند تا به اهداف مد نظر خود برسند. منابع: investopedia سامانه جامع استعلام بانكي، سامانه ملي اعتبار سنجي، نمونه فرم اعتبار سنجي مشتري، سامانه استعلام ضامن، كد اعتبار سنجي چيست، سامانه ثبت نام طرح ملي مسكن دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي شركت هاي رتبه بندي اعتباري امروزه در راستاي كاهش حداقلي ميزان ريسك در معاملات و افزايش بيش از حد اعتماد و اطمينان طرفين قرارداد در معامله هاي مختلف از شركت هاي رتبه بندي اعتباري استفاده مي كنند. اين شركت هاي رتبه بندي اعتباري در كشورمان ايران و ساير كشورهاي بزرگ جهان در حال فعاليت هستند و هر دوره با تغييراتي كه بر حسب محيط و شرايط گوناگون بر جامعه عارض مي گردد؛ تغييرات و اصلاحاتي بر قوانين خود وارد مي سازند تا با وجود شاخصه هاي بيشتر و پارامترهاي گوناگون و متعدد رتبه اعتباري هر يك از افراد حقيقي و حقوقي بازاريان را مورد سنجش قرار دهند تا به اين منظور تمامي افراد حقيقي و حقوقي براي دريافت رتبه اعتباري درخور و شايسته شخصيت خويش تمامي هم و غم خويش را در اين عرصه وارد سازند تا بهترين رتبه را براي خود احراز نمايند. تا علاوه بر بالا بردن ضريب اعتماد خود در بازار و معاملات گوناگون، به اقتصاد كشور خويش نيز تا حد بسيار زيادي كمك شاياني كرده باشد. به همين منظور امروزه در ايران نيز شركت هايي وجود دارند كه موسوم به شركت هاي رتبه بندي اعتباري هستند كه اعتبار شركت ها و افراد مختلف را بر حسب پارامترهاي مختلفي مي سنجند. در ادامه براي آشنايي بيشتر با اين شركت ها به معرفي چند مورد از شركت هاي رتبه بندي اعتباري خواهيم پرداخت تا با اين نوع شركت ها در ايران بيش از پيش آشنا گرديد. معرفي شركت هاي رتبه بندي اعتباري در ايران شركت هايي موسوم به رتبه بندي اعتباري در ايران داير گرديده اند كه در اين بين مي توان به برخي از آن ها اشاره كرد. از جمله اين شركت هاي رتبه بندي اعتباري، شركت هاي زير مي باشند: آيس آيس به عنوان يكي از سامانه هاي پيشرو در رتبه بندي اعتباري به شمار مي آيد كه بر حسب شاخصه ها و مولفه هاي درج شده در آن مي توان هر شركت يا هر فردي را رتبه بندي اعتباري نمود. وجود اين سامانه رتبه بندي در ايران سبب شده است تا تمامي افراد حقيقي و حقوقي با محرك و انگيزه دريافت رتبه اعتباري قابل قبول و در خور شان و شخصيت خويش از هر گونه تاخير در بازپرداخت بدهي هاي خود يا هر گونه چك هاي برگشتي تا حد امكان جلوگيري به عمل آورند و با پرداخت به موقع اقساط خود و تامين موجودي خود به هنگام صدور هر گونه دسته چكي اعتبار خود را در بازار حفظ و آن را تا حد زيادي ارتقاء بخشند. ايران شركت مشاوررتبه بندي اعتباري ايران نيز يكي ديگر از شركت هاي رتبه بندي به شمار مي آيد كه گزارش اعتباري تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي را مي توان با اين شركت رتبه بندي مورد ارزيابي و سنجش قرار داد. حافظ سامان ايرانيان شركت رتبه بندي حافظ سامان ايرانيان نيز از اين دست شركت هاي رتبه بندي اعتباري به حساب مي آيد كه در دو حوزه اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مشغول به فعاليت است تا تمامي مطالبات معوق هر چه سريعتر وصول گردند و در چرخه اقتصادي كشور قرار گيرند. سنجينه سامانه اعتبارسنجي سنجينه نيز با هدف بهبود كارنامه اعتبارسنجي كاربران تاسيس شده است و در راستاي يكپارچگي سوابق و پيشينه تمامي افراد حقيقي و حقوقي به عمده فعاليت هاي خويش ادامه مي دهد. برهان شركت رتبه بندي برهان نيز با بررسي هدفمند و سيستماتيك توانايي ها و تمايل به ايفاي تعهدات صورت گرفته افراد حقيقي و حقوقي رو به اعتبارسنجي و رتبه بندي اعتباري اين افراد مي آورد تا بر حسب مولفه ها و شاخصه هاي گوناگون هر فردي رتبه اعتباري خود را در بازار بداند و آن را با پرداخت هاي به موقع و عملكردي مناسب ارتقاء دهد. توانم (توان اعتباري من) از ديگر شركت هاي رتبه بندي در ايران توانم مي باشد كه مخفف توان اعتباري من مي باشد. هدف اصلي اين شركت بهبود مديريت ريسك از طريق رتبه بندي اعتباري است. استعلام معوقات بانكي با كد ملي، استعلام معوقات از بانك مركزي، استعلام بانك مسكن، استعلام اقساط معوق بانك مركزي، استعلام وام دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي سامانه اعتبار سنجي راهكاري براي زدودن دغدغه هاي اجتماعي همان طور كه مي دانيد امروزه براي اعطاي تسهيلات بانك ها و ساير نهادهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي فاكتورهايي در نظر گرفته شده است كه تمامي آن ها در سامانه اعتبار سنجي در نظر گرفته شده اند. ارائه اين فاكتورها و تاثير آن ها در ميزان گزارش و رتبه اعتباري اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي سبب شده است تا اين افراد براي دريافت تسهيلات به تعهدات خويش پايبند باشند و حساسيت ويژه اي را در اين خصوص اعمال كنند. چرا كه همواره نگراني هايي در خصوص چك هاي برگشتي، بدهي هاي بالا آمده در قبال عدم پرداخت قبوض مختلف يا ديركرد در پرداخت انواع قبض و اقساط وام، عدم پايبندي به تعهدات طرفين قرارداد همگي سبب شده است تا نقش پر رنگ سامانه اعتبار سنجي در سطح جامعه بيشتر نمود يابد. اما در ادامه محوريت بحث خود را به سامانه اعتبار سنجي خارجي در نظر مي گيريم و در پي پاسخ اين مسئله هستيم كه به واقع آمار دريافت گزارش و رتبه اعتباري از سامانه اعتبار سنجي خارجي به چه ميزان و منوالي مي باشد؟ پس با ما همراه باشيد تا به اين سوال نيز پاسخي روشن و شفاف بدهيم. آمار دريافت گزارش و رتبه اعتباري از سامانه اعتبار سنجي خارجي سامانه اعتبار سنجي خارجي خيلي قبل از سامانه هاي داخلي به عمده فعاليت خويش در اين باره ادامه مي دادند و امروزه اين سامانه اعتبار سنجي در سطح بين المللي با دستورالعمل هاي جديد به خصوص در كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته به اقتصاد كشور خويش تا حد زيادي كمك مي كنند. به عنوان مثال از سال 1996 تا سال 2004 سامانه اعتبار سنجي خارجي در پي افزايش 60 درصدي ميزان اعتبارات اعطاء شده در اندازه هاي كوچك، رشد نهادهاي اعتبارسنجي در كشورهاي توسعه يافته با رشد چشمگيري به يكباره مواجه گرديد. از همين روست كه سامانه اعتبار سنجي در بازار نقش بسيار پر رنگي را ايفاء مي كنند. اين سامانه ها بر حسب اهداف بلند بالايي همچون: كاهش ريسك به هنگام مبادله، دريافت تسهيلات به صورت عادلانه، تصميم گيري هاي مناسب و درخور انتخاب و... به فعاليت هاي خود ادامه داده اند. بنا بر آمارهاي موجود در اين زمينه نتايج حاكي از آن است كه سامانه اعتبار سنجي خارجي به تكيه بر سنجش و ارزيابي هاي متعدد و به روز در سيستم هاي اعتبارسنجي خود طبق برآوردهايي كه از ميزان ريسك در مبادلات در طي ساليان اخير گرفته شده است؛ به هيچ عنوان با سال هاي قبل تر از آن قابل مقايسه نيست. پس مي توان به ضرس قاطع اذعان داشت كه اين سامانه ها توانسته اند در طي ساليان اخير تاثير شگرف خود را بر اقتصاد وارد سازند و ميزان ريسك را در هنگام هر گونه مبادله اي تا حد بسيار زيادي كاهش دهند و هيچ گونه دغدغه اي در قبال پرداخت يا ديركرد در هنگام پرداخت از طرف شخص معامله گر وجود نخواهد داشت. بنابراين تصميم گيري بانك ها و ساير نهادها نيز پس از دريافت گزارش و رتبه اعتباري به تمامي افراد حقيقي و حقوقي بسيار ساده تر از قبل مي شود و مي توانند با خيالي آسوده تر تسهيلات خود را به اين دسته از افراد اعطاء نمايند و هيچ گونه دغدغه و نگراني در خصوص تاخير در بازپرداخت بدهي نداشته باشند. سامانه جامع استعلام بانكي، سامانه ملي اعتبار سنجي، نمونه فرم اعتبار سنجي مشتري دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي تعريف رتبه بندي اعتباري شركت ها ( اعتبار سنجي ) رتبه بندي اعتباري شركت ها يكي از مواردي است كه پس از ثبت يك شركت مورد ارزيابي و سنجش قرار مي گيرد تا به اين منظور بتوان يك شركت را بر حسب پارامترهاي مختلفي مورد ارزيابي و سنجش قرار داد. عمده ترين دليلي كه رتبه بندي اعتباري شركت ها در ايران و ساير كشورها وجود دارد؛ شناخت دقيق و كامل يك سرمايه گذار از شركت هاي مذكور است تا به اين منظور بتواند انتخاب شايسته و دقيق تري براي خود داشته باشد. به اين صورت كه پس از رتبه بندي شركت ها بر حسب عوامل مختلف به شركت هاي مختلف امتيازي از 1 تا 5 داده مي شود كه 5 پايين ترين امتياز و 1 بالاترين امتياز است. تا به اين منظور يك سرمايه گذار كه قصد سرمايه گذاري در شركتي را در سر مي پروراند، بتواند بر اساس امتيازي كه به هر شركت داده مي شود، اعتبار بالا يا پايين آن را در نظر بگيرد و بر طبق امتياز شركتي را براي سرمايه گذاري خود انتخاب كند. پارامترهاي رتبه بندي اعتباري شركت ها در ايران ( اعتبار سنجي ) رتبه بندي اعتباري شركت ها در ايران داراي پارامترها و عوامل مختلفي است كه بر اساس اين پارامترهاست كه استانداري هاي هر استان به همراه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به عنوان سازمان هاي ذي ربط مراتب را در جهت صدور گواهي رتبه بندي اعتباري شركت ها صورت مي بخشند. پارامترهايي كه اعتبار يك شركت را در قياس با ساير شركت ها در ايران تعيين مي كند، عبارتند از: نيروي متخصص فني و ميزان سابقه فعاليت آن ها در يك شركت هر چقدر نيروي متخصص و فني بالا باشد و از تجارب مهندسان با تجربه و كاركشته بيشتري در روند فعاليت شركت خود بهره مند گردند، طبيعتا اعتبار آن شركت را بالا برده و به هر ميزان كه رزومه و ميزان سابقه اين افراد بالاتر باشد، سرمايه گذاران به اين شركت ها بيشتر اعتماد مي كنند و رتبه اي كه اين شركت ها احراز مي كنند، معمولا از امتياز چشمگير و قابل توجهي برخوردار است. نقش نيروي متخصص و مهندسي در رتبه بندي اعتباري شركت ها بسيار حائز اهميت مي باشد. ( نمره اعتبار ي- امتياز اعتباري ) شرايط و توان مالي شركت هر چقدر توان مالي يك شركت بالا باشد و در واقع سرمايه شركتي متناسب با تعهدات تعيين شده خويش و بالاتر از بودجه آن باشد، نشان دهنده اعتبار بالاي شركت مذكور و دريافت امتياز بالا در رتبه بندي اعتباري شركت هاست. امكانات لازم و توان اجرايي شركت در راستاي رتبه بندي اعتباري شركت ها هر چقدر شركتي داراي امكانات بيشتري باشد و به واقع توان اجرايي شركت در انجام تعهدات خويش بالا باشد، مي تواند امتياز قابل قبولي را در رتبه بندي شركت ها احراز كند. بيمه يا نامه از تامين اجتماعي ( نمره اعتبار ي- اعتبار سنجي ) بيمه يا نامه از تامين اجتماعي نيز در جهت صحت انجام قرارداد مربوطه نيز از ديگر پارامترهاي مهم در رتبه بندي اعتباري شركت هاست. رتبه بندي اعتباري شركت ها در دنيا در ساير كشورها نيز رتبه بندي اعتباري شركت ها صورت مي پذيرد. «فيچ»، «موديز»، «استاندارد داند پورز» سه موسسه بسيار بزرگ رتبه بندي اعتباري در دنيا هستند. اين موسسات به جهت كاهش ميزان ريسك اعتباري در برابر شركت هاي مختلف در سطح دنيا طبق رتبه بندي آن ها تاسيس گشته اند. عوامل تاثيرگذار در رتبه بندي اعتباري اين شركت ها به تحليل كيفي محيط كسب و كار بر مي گردد كه به واقع شامل: صنعت، وضعيت رقابتي، محيط عملياتي، كيفيت مديريت، كيفيت حسابداري و راهبري شركت ها مي باشد كه براي رتبه بندي شركت ها همه اين عوامل مدنظر قرار داده مي شود. استعلام بانكي، رتبه بندي اعتباري، چك برگشتي، معوقات بانكي ،سامانه ملي اعتبارسنجي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي آژانس‌هاي اعتبار سنجي چطور گزارش معوقات بانكي را تنظيم مي‌كنند؟ يكي از خدمات آژانس‌هاي اعتبار سنجي تنظيم گزارش معوقات بانكي، استعلام بانكي و تعداد چك برگشتي است. سامانه اعتبار سنجي بخشي جدايي ناپذير از فرآيند امتياز دهي اعتباري هستند. اين كه آيا شما در حال ترميم اعتبار خود، ساختن آن از ابتدا يا حفظ نمره عالي هستيد، مهم است كه درك كنيد كه اين آژانس‌ها چه كاري انجام مي‌دهند و چگونه كار مي‌كنند. پس از يادگيري اصول اوليه، مي‌توانيد در هنگام تلاش براي به دست آوردن نمره اعتباري خود به بالاترين حد ممكن، از اين دانش به نفع خود استفاده كنيد. از آنجا كه مصوبات دريافت وام، پيشنهادات كارت اعتباري و نرخ بهره همه به كيفيت اعتبار شما بستگي دارند، شناختن موارد و مزاياي كل سيستم بسيار ضروري است. آژانس اعتبار سنجي چيست؟ يك آژانس اعتبار سنجي (كه به عنوان يك دفتر اعتباري نيز شناخته مي‌شود) اطلاعات اعتباري مصرف كنندگان و كسب و كارهاي شخصي را جمع آوري و ثبت مي‌كند. در ايالات متحده ، اين صنعت تحت سلطه بزرگترين آژانس هاي گزارش اعتباري است: Equifax ، Experian و TransUnion. آنها سه شركت جداگانه در رقابت با يكديگر هستند و به تبع آن اطلاعات را به اشتراك نمي‌گذارند، بنابراين ديدن اطلاعات مختلف از هر يك غير معمولي نيست. رايج ترين انواع اطلاعات اعتباري جمع آوري شده توسط آنها شامل مانده وام، مانده كارت اعتباري، تاريخ پرداخت، وضعيت حساب و اطلاعات عمومي است. با جمع آوري اطلاعات ، آنها مي توانند آن را به بانك‌ها، شركت‌هاي كارت اعتباري و ساير وام دهندگان كه از اين داده‌ها استفاده مي‌كنند، براي ايجاد يك پيشنهاد تامين مالي شخصي سازي شده بر اساس نمايه اعتباري شما بفروشند. آنها حتي آن را به شما مي فروشند. اين فرآيند به موسسات مالي راهي براي بهتر قضاوت كردن اعتبار شما بر اساس انتخاب‌هاي گذشته و بار بدهي جاري ارائه مي‌دهد. شركت هاي بيمه همچنين تصميم مي‌گيرند كه نرخ بيمه شما چه ميزان باشد و كارفرمايان مي‌توانند براساس اين اطلاعات شما را استخدام كنند يا تصميم ديگري بگيرند. هدف اصلي يك سامانه اعتبار سنجي براي رتبه بندي اعتباري ومالي، تنظيم گزارش معوقات بانكي و استعلام بانكي سودآوري است. به همين دليل نظارت بر گزارش اعتباري خود براي اطمينان از صحت اطلاعات در آنجا بسيار مهم است. اطمينان از اينكه همه چيز كامل و صحيح است به نفع شماست، اما لزوما آنها نيست. چگونه آنها براي تنظيم گزارش معوقات بانكي و ديگر خدمات شروع به كار كردند؟ اين آژانس‌هاي اعتبار سنجي ابتدا شركت‌هاي تحقيقاتي محلي و منطقه‌اي بودند. آنها همه اطلاعات به ظاهر مهم شخصي شما شامل سابقه اشتغال، وضعيت تاهل، سن ، نژاد ، مذهب و مشخصات شخصيتي را جمع آوري مي‌كنند. آنها سپس اين اطلاعات را به وام دهندگان براي تعيين اينكه آيا شخص شايسته دريافت وام بوده و چقدر علاقه‌اي كه براي باز پرداخت آن نياز دارد، ارائه مي‌كنند. با گذشت زمان، دفاتر اعتباري محلي رشد كردند و ادغام شدند تا اينكه سيستم گزارشگري اعتباري از اعتبار سنجي و گزارش معوقات بانكي از يكي از بسياري از دفاتر اعتباري محلي به سيستم فعلي سه دفتر اعتباري مهم در سطح كشور آمريكا منتقل شد. از آنجا كه اين اتفاق افتاد، دفاتر بزرگ اعتباري چنان قدرتمند شدند كه لازم است تنظيم آنها صورت گيرد. اين امر باعث شد تا قانون گزارش عادلانه اعتبار (FCRA) به تصويب برسد تا شما را از قدرت رو به رشد دفاتر اعتباري محافظت كند. البته در كشور ما و ديگر كشورهاي جهان هم آژانس‌هاي اعتبار سنجي براي ارائه خدماتي چون اعتبار سنجي، گزارش معوقات بانكي، استعلام بانكي و ... فعاليت مي‌كنند. منبع: crediful استعلام بانكي، رتبه بندي اعتباري، چك برگشتي، معوقات بانكي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي در گزارش‌هاي اعتباري شركت و شخصي چه نوعي از اطلاعات جمع‌آوري مي‌شود؟ چه افراد براي دريافت وام اقدام كنند يا كسب‌و‌كارهاي كوچك، بانك‌ها معمولا انواع مشابهي از داده را در گزارش اعتباري خود گردآوري مي‌نمايند. اين اطلاعات شامل مشخصات كلي، اطلاعات قرارداد‌هاي در جريان و خاتمه يافته و وضعيت‌هاي منفي (چك برگشتي،...) شركت و اشخاص خواهد بود و در واقع هر دو گزارش اعتباري ماهيت و كاربرد يكسان دارند. مزاياي داشتن گزارش اعتباري خوب كسب‌و‌كار چيست؟ اعتبار خوب نجات‌بخش هر كسب‌و‌كار كوچكي است. هر شركتي براي راه‌اندازي يا توسعه كسب‌و‌كار خود نياز به جذب منابع مالي دارد. اما اين تنها مزيت گزارش اعتباري خوب كسب‌و‌كار نيست. بلكه استعلام گزارش اعتباري شركت و دارا بودن محتواي گزارش اعتباري و نمره اعتباري خوب مزاياي بيشماري دارد كه در اينجا به برخي از آن اشاره خواهد شد: شما مي‌توانيد بدون ضمانت شخصي براي شركت اعتبار كسب كنيد. اين كار بدهي شخصي را كاهش مي‌دهد و از دارايي‌هاي شخصي شما محافظت خواهد كرد. به شما كمك مي‌كند در صدر رقيبان خود قرار بگيريد و اين جايگاه را حفظ كنيد با اين كارحاشيه سود بيشتري كسب خواهيد كرد. شما مي‌توانيد تصميمات خود را با اطمينان بيشتري اتخاذ كنيد و منابع مالي‌اي كه نياز داريد را كسب نماييد. اين كار از تنش‌ها و فشار رواني ايجاد شده در زمان اتخاذ تصميم‌هاي دشوار جلوگيري خواهيد كرد. به پس انداز پول شما كمك خواهد كرد. وام‌دهندگان به شركت‌هايي با اعتبار كسب‌و‌كار خوب نرخ بهره بهتري پيشنهاد مي‌دهند.گزارش اعتباري و نمره اعتباري خوب جهت دريافت منابع مالي موردنياز براي اداره و توسعه سودآور شركت‌هاي كوچك ضروري است. چه شما در حال حاضر رتبه‌بندي اعتباري عالي داشته باشيد يا تازه كسب‌و‌كارتان را آغاز كرده باشيد، موسسات اعتبارسنجي به شما در برقراري ارتباط با وام‌دهندگاني كه با همتايان و شركت‌هاي همسان با موقعيت شركت شما همكاري دارند، كمك خواهند كرد. ثبت‌نام در سايت‌هاي اعتبارسنجي و بهره‌مندي از پنل‌هاي كسب‌و‌كار بهترين روش براي مديريت و توسعه كسب‌و‌كار است. مزاياي جداسازي اعتبار كسب‌و‌كار از اعتبار شخصي چيست؟ مهمترين مزيت جداسازي اعتبار شخصي از اعتبار كسب‌و‌كار اين است كه اعتبار شخصي در صورتي كه شركت به دردسر بيفتد يا دچار مشكل شود خفظ خواهد شد و در امان خواهد ماند. مزاياي ديگر عبارتند از: با اعتبار كسب‌و‌كار خوب مي‌توانيد سرمايه در گردش بيشتري براي كسب‌و‌كار كوچك خود ايجاد كنيد. مي‌توانيد وام‌هايي با نرخ بهره كمتر اتخاذ كنيد. جداساري هزينه‌هاي شركت از هزينه‌هاي شخصي آسان‌تر خواهد بود. وقتي زمان پرداخت يا (ثبت) ماليات فرا مي‌رسد. سوابق مالي جداگانه براي هزينه‌هاي شخصي و هزينه‌هاي كسب‌و‌كار خواهيد داشت و زندگي شما و زندگي وكلاي ماليات را آسان‌تر خواهد كرد. هر چقدر شركت اعتبار بيشتري داشته باشد، كارمندان آن از اعتبار بيشتري بهره‌مند خواهند شد و مشمول مزاياي بيشتري خواهند شد در خقيقت شركت با اعتبار خوب خود به كارمندانش اعتبار مي‌بخشد. منبع: سايت experian استعلام بانكي، رتبه بندي اعتباري، چك برگشتي، معوقات بانكي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي پنج مشخصه اعتبار چيست؟ پنج مشخصه اعتبار سيستمي است كه توسط وام‌دهندگان براي سنجش اعتبار وام‌گيرندگان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين سيستم پنج مشخصه وام‌گيرنده و شرايط وام را مي‌سنجد و احتمال عدم بازپرداخت وام و ريسك ضرر و زيان مالي ناشي از آن را براي وام‌دهنده تخمين مي‌زند. اين پنج مشخصه عبارتند از: شخصيت (character)،ظرفيت (capacity)، سرمايه (capital)، وثيقه (collateral) و شرايط (conditions). اولين C شخصيت است كه توسط سابقه اعتباري متقاضي نمايش داده مي‌شود. دومين C ظرفيت است كه توسط نسبت بدهي به درآمد متقاضي محاسبه مي‌شود. سومين C سرمايه است كه مقدار پولي است كه متقاضي دارا مي‌باشد. چهارمين C وثيقه است كه يكي از دارايي‌هاي وام‌گيرنده است و مي‌تواند به عنوان تضميني براي بازپرداخت وام در نظر گرفته ‌شود. پنجمين C شرايط است كه هدف وام، مقدار وام و نرخ بهره وام را در نظر مي‌گيرد. 5 مشخصه اعتبار ( رتبه بندي اعتباري ) 5 مشخصه اعتبار، روش ارزيابي وام‌گيرنده با استفاده از مقياس‌هاي كيفي و كمي است. وام‌دهندگان ممكن است گزارش اعتباري، نمره اعتباري، صورت درآمد و اسناد ديگر مرتبط با موقعيت مالي وام‌گيرنده را بررسي كنند و اطلاعات وام را در نظر ‌گيرند. 5 مشخصه اعتبار: شخصيت ( رفتاراعتباري ) اگرچه اين مشخصه شخصيت ( character ) ناميده مي‌شود. اولين C به طور خاص بيانگر سابقه اعتباري است كه شهرت وام‌گيرنده يا رديابي سوابق بازپرداخت بدهي‌ها تعريف مي‌شود. اين اطلاعات درگزارش اعتباري وام‌گيرنده نمايش داده مي‌شود. ( استعلام بانكي ) گزارش اعتباري حاوي اطلاعات جزئي در مورد مقدار وام‌هاي متقاضي و نحوه بازپرداخت اقساط وام در گذشته است. موسسات اعتبارسنجي( سامانه اعتبار سنجي ) اغلب اطلاعات را براي 7 تا 10 سال حفظ مي‌كنند. اطلاعات اين گزارش‌ها به وام‌دهندگان كمك مي‌كند ريسك اعتباري وام‌گيرنده را ارزيابي كنند. موسسات اعتبار سنجي از اطلاعات موجود در گزارش اعتباري اشخاص براي ايجاد نمره اعتباري استفاده مي‌كنند. نمره اعتباري ابزاري است كه وام‌دهنده پيش از مشاهده گزارش اعتباري براي اعتبارسنجي استفاده مي‌‌نمايد. هر يك از وام‌دهندگان استانداردهاي خود را دارند و حداقل نمره اعتباري مورد نياز براي اتخاذ وام را تعيين مي‌كنند. اين مقدار براي هر وام‌دهنده‌اي متفاوت است. قانون كلي اين است كه هر چقدر نمره اعتباري وام‌گيرنده بالاتر باشد احتمال دريافت وام بيشتر است. وام‌دهندگان همچنين به طور منظم از نمره اعتباري به عنوان ابزاري براي تنظيم نرخ بهره و شرايط وام استفاده مي‌كنند. 5 مشخصه اعتبار: ظرفيت ( توان مالي – رتبه بندي اعتباري – گزارش اعتباري ) ظرفيت، توانايي وام‌گيرنده براي بازپرداخت وام است كه با مقايسه درآمد در برابر بدهي سنجيده مي‌شود و نسبت بدهي به درآمد وام‌گيرنده را ارزيابي مي‌كند. وام‌دهندگان نسبت بدهي به درآمد را با استفاده از فرمول جمع بدهي‌هاي كل ماهانه تقسيم بر درآمد ماهانه ناخالص محاسبه مي‌نمايند. هر چقدر نسبت بدهي به درآمد متقاضي كمتر باشد، شانس واجد شرايط شدن او براي وام جديد بيشتر است. بسياري ار وام‌دهندگان ترجيح مي‌دهند كه نسبت بدهي به درآمد 35% يا كم‌تر باشد. وام‌دهندگان قبل از تاييد درخواست وام علاوه بر بررسي درآمد، به مدت زماني كه يك متقاضي در شغل فعلي خود مشغول به فعاليت است و ثبات شغلي او در آينده نگاه مي‌كنند. 5 مشخصه اعتبار: سرمايه ( نمره اعتباري – امتياز اعتباري ) وام‌دهندگان همچنين سرمايه‌اي كه وام‌گيرنده براي هر سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرد را بررسي مي‌كنند. هر چقدر سهم سرمايه‌گذاري وام‌گيرنده بيشتر باشد. احتمال عدم بازپرداخت وام كاهش مي‌يابد. براي مثال وام‌گيرندگاني كه در هنگام خريد خانه مي‌توانند پيش پرداخت انجام دهند. معمولا آسان‌تر وام مسكن دريافت مي‌نمايند. 5 مشخصه اعتبار: وثيقه ( رتبه بندي اعتباري ) وثيقه به وام‌گيرنده در تضمين وام كمك مي‌كند و به وام‌دهنده اين اطمينان را مي‌دهد كه اگر وام‌گيرنده وامش را پرداخت نكند وام‌دهنده مي‌تواند با استفاده از وثيقه مقداري از پول خود را بازپس گيرد. بنابراين اينگونه وام‌ها از نظر وام‌هندگان در دسته وام‌هاي كم ريسك قرار مي‌گيرند. وام‌هايي كه با وثيقه ضمانت مي‌شوند معمولا در مقايسه با ديگر انواع وام‌ها از نرخ بهره كم‌تر و شرايط بهتري برخوردارند. 5 مشخصه اعتبار: شرايط شرايط وام مانند نرخ بهره و مقدار وام بر تمايل وام‌دهنده براي تامين اعتبار وام‌گيرنده تاثير مي‌گذارد. شرايط وام بيانگر اين است كه وام‌گيرنده از دريافت وام چه قصدي دارد و مي خواهد سرمايه دريافتي را در چه راهي به مصرف برساند. وام‌گيرنده‌اي را در نظر بگيريد كه قصد دريافت وام خودرو يا وام بازسازي خانه دارد، وام دهنده با احتمال بيشتري اينگونه وام‌ها را تاييد خواهد كرد. به عبارت ديگر هر چقدر هدف وام‌گيرنده از دريافت وام مشخص‌تر و خاص‌تر باشد احتمال تاييد وام‌دهنده بيشتر است. به علاوه وام‌دهندگان ممكن است شرايطي را در نظر بگيرند كه خارج از كنترل وام‌گيرنده است مانند وضعيت اقتصادي و روند صنعت. جمع‌بندي رتبه بندي اعتباري ( استعلام بانكي – استعلام معوقات بانكي ) درك 5 مشخصه اعتبار براي توانايي دستيابي به اعتبار با كمترين هزينه ضروري است. كوتاهي در هريك از 5 مشخصه شديدا بر اعتباري كه دريافت مي‌كنيد تاثير خواهد گذاشت. اگر متوجه شديد كه از دسترسي به اعتبار محروم شده‌ايد يا بايد آن را با نرخ‌هاي گزاف دريافت كنيد. مي‌توانيد از دانش 5 مشخصه اعتبار استفاده كنيد. براي بهبود نمره اعتباري خود تلاش كنيد و بدهي‌هاي خود را به موقع پرداخت نماييد. منبع: سايت investopedia استعلام بانكي، رتبه بندي اعتباري، چك برگشتي، معوقات بانكي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي چه تفاوتي بين نمره اعتباري شخصي فايكو (Fico) و نمره اعتباري كسب‌و‌كار پيدكس(paydex) در آمريكا وجود دارد؟ نمره اعتباري كسب‌و‌كار به نمره اعتباري شخصي، مانند نمره فايكو كه محبوب‌ترين مدل امتياز‌دهي اعتبار است، شباهت دارد. كاربرد نمره اعتباري كسب‌و‌كار پيدكس شركت دان و براد استريت بسيار مشابه نمره اعتباري شخصي فايكو است. اين نمره به وام‌دهندگان، فروشندگان و تامين‌كنندگان در تشخيص صلاحيت بنگاه و تعيين شرايط وام كمك خواهد كرد. هر چقدر نمره اعتباري بهتر باشد وام‌دهنده با سخاوت بيشتري به تامين مالي بنگاه وام‌گيرنده خواهد پرداخت و شرايط وام بهتري را براي ايشان در نظر خواهد گرفت. تعيين اعتبار موجب مي‌شود كه از نظر پول و زمان صرفه‌جويي شود و بنگاه مي‌تواند زمان بيشتري را به تامين كنندگان و خدمات اختصاص دهد. همان طور كه نمره فايكو اعتبار اشخاص را به صورت عدد اندازه مي‌گيرد و ريسك اعتباري قرض‌گيرنده را ارزيابي و موجب اطمينان خاطر وام‌دهنده از ميزان توان بازپرداخت متقاضي پيش از اعطاي تسهيلات مي‌شود، نمره اعتباري كسب‌و‌كار نيز اعتبار بنگاه را به صورت عدد نمايش مي‌دهد. اطلاعات گزارش اعتباري كسب‌و‌كار براي ايجاد نمره اعتباري به كار مي‌رود و وام‌دهندگان بنگاه از آن براي پيش‌بيني توان بازپرداخت به موقع بنگاه استفاده مي‌نمايند. هر چه قدر نمره اعتباري بتگاه بالاتر باشد به معناي آن است كه بنگاه صورت حساب‌هايش را به موقع پرداخت مي‌نمايد و معياري براي تعيين ميزان خوش‌حسابي بنگاه است. در اينجا به تفاوت‌هاي كليدي اندكي كه مابين نمره اعتباري شخصي فايكو و نمره اعتباري كسب‌و‌كار وجود دارد مي‌پردازيم و اين دو شاخص اعتباري را از نظر دامنه، استانداردسازي، داده، دسترسي و حريم خصوصي مقايسه مي‌نماييم دامنه: نمره اعتباري شخصي فايكو عددي ما بين 300 تا 850 است. در حاليكه نمره اعتباري كسب‌و‌كار عددي مابين صفر تا 100 در نظر گرفته مي‌شود. پرداخت به موقع اقساط به اعتباردهندگان بهترين اقدامي است كه براي بهبود نمره اعتباري كسب‌و‌كار مي‌توان انجام داد. استانداردسازي: موسسات اعتباري مصرف‌كننده معمولا از الگوريتم‌هاي فايكو براي محاسبه نمره اعتباري محاسبه مي‌كنند. الگوريتم‌هاي نمره اعتباري كسب‌و‌كار از استانداردهاي يك صنعت تبعيت نمي‌كنند و موسسات اعتبارسنجي مختلف از الگوريتم‌هاي متفاوتي براي محاسبه نمره اعتباري كسب‌و‌كار استفاده مي‌نمايند. داده: معمولا، نمرات اعتباري و گزارش‌هاي اعتباري كسب‌و‌كار فقط شامل حساب‌هاي تحت نام بنگاه هستند و حساب‌هاي شخصي را مورد محاسبه قرار نمي‌دهند. اگرچه، بسياري از وام‌دهندگان كسب‌و‌كارهاي كوچك و صادركنندگان كارت اعتباري هنوز اعتبار شخصي را مبتاي تعيين شرايط وام قرار مي‌دهند. دسترسي: در آمريكا مي‌توان گزارش اعتباري شخصي را از هر سه موسسه اعتبارسنجي مصرف‌كننده (ترنس يونيون، اكويفاكس و اكسپرين) هر 12 ماه يك بار دريافت كرد. اما براي دريافت و مشاهده نمره و گزارش اعتباري بنگاه بايد به سه موسسه رتبه‌بندي اعتباري كسب‌و‌كار (دان و برد استريت، اكسپرين و اكويفاكس) پول پرداخت شود. هر سه موسسه رتبه‌بندي اعتباري كسب‌و‌كار روش خاص خود را براي محاسبه رتبه اعتباري و گزارش اعتباري و اعتبارسنجي بنگاه دارند. حريم خصوصي: در آمريكا فقط خود شخص و برخي از شركاي انتخابي او حق مشاهده گزارش اعتباري را دارند. اما در مورد گزارش‌هاي اعتباري كسب‌و‌كار، تمام اطلاعات عمومي است و هر زمان كه پول پرداخت شود مي‌توان اطلاعات شركت‌هاي ديگر را مشاهده كرد. منبع: سايت nerdwallet استعلام بانكي، رتبه بندي اعتباري، چك برگشتي، معوقات بانكي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي گزارش اعتباري اشخاص و گزارش اعتباري شركت چه تفاوتي با يكديگر دارند؟ گزارش اعتباري اشخاص و گزارش اعتباري شركت اهداف مشابهي دارند: هدف آنها آگاهي وام دهندگان از ميزان اعتبار اشخاص و شركت‌ها و ارزيابي ريسكي است كه با اعطاي وام يا كارت اعتباري و تعيين شرايط تسهيل‌كننده پرداخت متحمل مي‌شوند. يا وجود اهداف مشابه، اين دو گزارش اعتباري در نوع اطلاعاتي كه ارائه مي‌دهند، تفاوت دارند. در ادامه به اطلاعات ارائه شده توسط هر يك از اين گزارش‌ها اشاره خواهد شد. گزارش اعتباري اشخاص موسسات اعتبارسنجي براساس اطلاعات مالي كه از اعتباردهندگاني مانند بانك‌ها، موسسات مالي و شركت‌هاي بيمه و .. به صورت ماهانه دريافت مي‌نمايند. گزارش اعتباري و نمره اعتباري افراد را ارائه مي‌دهند و اين اطلاعات به خود شخص و در صورت كسب اجازه از ايشان به ساير اشخاص نمايش داده مي‌شود. اين اطلاعات شامل موارد زير است: اطلاعات شخصي فرد آمار استعلام سوابق منفي شخص (چك برگشتي، اقساط عقب افتاده ، مشكوك الوصول ) اطلاعات مرتبط با قراردادهاي در جريان و خاتمه يافته شخص و قراردادهاي ضمانت شده شخص (ضامن) موسسات اعتبارسنجي اطلاعات مندرج در گزارش اعتباري را به منظور ايجاد نمره اعتباري تحليل مي‌نمايند كه وام‌دهندگان از آن به عنوان شاخصي براي تعيين ميزان اعتبار افراد استفاده مي‌نمايند. در ايران از روش‌هاي استاندارد و الگوريتم‌هاي ايجاد شده توسط شركت مشاوره رتبه‌بندي ايران استفاده مي‌شود و سامانه‌هاي اعتبارسنجي وظيفه ارائه گزارش اعتباري و نمره اعتباري را به عهده دارند. گزارش اعتباري شركت شركت‌ها براي ايجاد سابقه اعتباري در مقايسه با اشخاص به روابط تجاري و اعتباري فعلانه‌تري نياز دارند و در اين صورت است كه مي‌توانند اعتباري مجزا از اعتبار شخصي صاحبان شركت ايجاد كنند. به محض ثبت شركت و دريافت شناسه ملي و آغاز فعاليت‌هاي اعتباري و تجاري آن‌، موسسات اعتبارسنجي مي‌توانند رديابي اعتبار تجاري و ديگر فعاليت‌هاي اعتباري را اغاز كنند. معاملات اعتبار تجاري زماني رخ مي‌دهد كه تامين‌كننده به شركت خريدار اجازه دهد هزينه را مدتي پس از خريد پرداخت نمايد. پرداخت‌هايي كه بر مبناي اعتبار تجاري صورت مي‌گيرد به موسسات اعتبارسنجي گزارش مي‌شود. گزارش اعتباري شركت شامل اطلاعات زير است: مشخصات شركت شامل اطلاعات صاحبان شركت و شركت‌هاي تابعه آمار استعلام اطلاعات مالي شركت سوابق بدهي و تجاري و بانكي شركت موسسات رتبه‌بندي اعتباري پس از تحليل گزارش اعتباري شركت، نمره اعتباري ارائه مي‌دهند. اينكه شركت چگونه صورت‌حساب‌هايش را پرداخت نمايد. در هنگام تنظيم شرايط تجاري اطلاعات مفيدي در اختيار فروشندگان و تامين‌كنندگان قرار مي‌دهد. گزارش اعتباري شركت بايد از شركت‌هاي اعتبارسنجي خريداري شود. چه زماني از تركيب گزارش‌هاي اعتباري اشخاص و گزارش اعتباري شركت استفاده مي شود؟ براي صاحبان شركت بسيار مهم است كه سابقه اعتباري مجزايي براي شركت خود ايجاد كنند. اگر سابقه اعتباري براي شركت موجود نباشد. وام‌دهندگان براي تعيين ريسك اعتباري معاملات خود به سوابق اعتباري صاحبان شركت بسنده خواهند كرد كه ظرفيت شركت براي آنچه نياز دارد را محدود مي‌كند. زماني كه يك شركت براي خود مشخصات اعتباري ايجاد كند، حتي اگر شركت شخص حقوقي مجزا باشد، صاحب شركت شخصا مسئول هرگونه تعهد وام خواهد بود. بسيار نادر است كه يك شركت نوپا بدون ضمانت شخصي صاحب شركت بتواند وام دريافت كند. بنابراين بسيار ضروري است كه صاحبان شركت هر چه زودتر اقدامات لازم را جهت ايجاد اعتبار شركت انجام دهند. منبع: سايت investopedia استعلام بانكي، رتبه بندي اعتباري، چك برگشتي، معوقات بانكي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي چرا بايد گزارش اعتباري خود را به طور منظم بررسي كنيم؟ از همان ابتدايي كه فعاليت‌هاي مالي و اعتباري خود را آغاز مي‌كنيد. پرونده اعتباري شما گشوده مي‌شود و تا پايان عمر اين پرونده همراه شما خواهد بود و پيوسته با هر اقدام مالي و اعتباري به اطلاعات آن افزوده خواهد شد. اين اطلاعات بر اساس گزارشات اعتباردهندگان، ماهانه به روز خواهند شد و ممكن است در هر ماه براساس الگوريتم اعتبارسنجي و عوامل تاثيرگذار بر نمره اعتباري تغييرات اندكي در نمره اعتباري مشاهده شود و اطلاعات منفي هر 8 سال يك بار به طور خودكار توسط سامانه‌هاي اعتبارسنجي از گزارش‌هاي اعتباري حذف خواهند شد. گزارش اعتباري نشان‌دهنده يك تصوير سريع از وضعيت مالي اشخاص حقيقي و حقوقي است كه از طريق آن افراد به دنياي كسب‌و‌كار معرفي مي‌شوند. اشخاص ديگر تنها با اجازه شما مي‌توانند گزارش اعتباري شما را مشاهده كنند و بنابراين شما هم بايد براي اطلاع از مواردي كه در گزارش اعتباري‏تان وجود دارد به‌طور منظم آن را مشاهده نماييد. تصوير اعتباري شما كه از طريق گزارش اعتباري ارائه مي‌شود مي‌تواند تاثير زيادي بر اتفاقات مهم زندگي شما داشته باشد. سابقه مالي شما مي‌تواند بر چگونگي خريد يا اجاره خانه و خريدهاي بزرگ مانند خريد ماشين، لوازم و جواهرات تاثير بگذارد. با برخورداري از سابقه مالي خوب مي‌توانيد وام بگيريد و در بعضي از صنايع خاص استخدام شويد. دستيابي و حفظ اعتبار خوب نيازمند توجه به جزئيات است. بررسي گزارش اعتباري به طور منظم كمك مي‌كند كه به تصويري دقيق از وضعيت مالي دست يابيد. با استعلام منظم گزارش اعتباري از احتمال بروز هر گونه خطا و اطلاعات منفي جلوگيري كنيد. اگر مي‌خواهيد مطمئن شويد كه گزارش اعتباري‌تان حاوي هيچ‌گونه خطايي نيست بايد گزارش اعتباري‌تان را به طور منظم بررسي نماييد. اگر در گزارش اعتباري خطايي پيدا كرديد مي‌توانيد از طريق موسسات اعتبارسنجي آن را اصلاح كنيدو اگر سابقه اعتباري شما حاوي داده‌هايي باشد كه شما را از نظر اعتباري ضعيف نشان دهد و اين داده‌ها دقيق و درست باشد. شما بايد پيش از آنكه اين قبيل داده‌ها بر آينده اعتباري شما تاثير قابل توجهي بگذارند از وجود آن‌ها آگاه شويد و در صورت امكان علت ظهور اين داده‌ها را براي وام‌دهندگان توضيح دهيد. بنابراين لازم است كه: يك كپي از گزارش اعتباري خود تهيه كنيد. با توجه به مواردي كه پيش از اين ذكر شد شما نياز داريد كه گزارش اعتباري‌تان را به طور منظم از موسسات اعتبارسنجي استعلام نماييد. گزارش اعتباري تصويري روشن و واضح از وضعيت مالي و اعتباري مشتريان در اختيار وام‌دهندگان و كليه اعتباردهندگان قرار مي‌دهد. از نمره اعتباري خود آگاه باشيد. خيلي مهم است كه نمره اعتباري خود را بدانيد و هر از گاهي آن را استعلام نماييد. داشتن نمره اعتباري بالا شانس شما را براي تاييد وام افزايش خواهد داد و به بهبود شرايط پيشنهادي وام مانند (افزايش نرخ بهره و مقدار وام) كمك مي‌كند. به علاوه، نمره اعتباري كم مي‌تواند عامل بر هم زننده ببسياري از معاملات با وام‌دهندگان باشد. منبع: سايت investopedia استعلام بانكي، رتبه بندي اعتباري، چك برگشتي، معوقات بانكي،سامانه ملي اعتبارسنجي دريافت گزارش اعتباري پنل كسب و كار حقوقي پنل كسب‌ و‌ كار چيست؟ پنل كسب‌و‌كار براي ارزيابي دوره‌اي اعتبار اشخاص حقيقي و حقوقي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اعتباردهندگان مانند بانك‌ها، موسسات مالي، موسسات اعتبارسنجي، مشاوران اعتبار و به طور كلي كليه شركت‌هايي كه فعاليت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي‌شان بر مبناي اعتبار اشخاص صورت مي‌گيرد و به طور مكرر به استعلام گزارش اعتباري و نمره اعتباري افراد نياز دارند از پنل كسب‌و‌كار استفاده مي‌كنند.به ويژه آنكه كسب‌و‌كارها و اشخاص بايد مورد بررسي اعتباري قرار بگيرند تا واجد شرايط دريافت وام و اعتبار شوند. هدف پنل كسب‌و‌كار چيست؟ پنل كسب‌وكار از منظر اعتبار‌دهندگان داراي سه هدف اصلي است: 1) تعيين رتبه اعتباري متقاضي وام 2) بررسي سابقه اعتباري متقاضي وام و 3) نمايان ساختن اطلاعات منفي احتمالي اعتبارسنجي (رتبه بندي اعتباري – رتبه اعتباري ) پنل كسب‌و‌كار ابزاري براي بررسي توانايي اشخاص حقيقي و حقوقي براي بازپرداخت بدهي است. اعطاي اعتبار به اعتماد وام‌دهنده به توانايي مالي قرض‌

امروزه، نقش سيستم بانكداري به عنوان توسعه پايدار در سيستم پيچيده اقتصادي انكار ناپذيراست. سيستم بانكداري قلب توسعه اقتصادي است. نقش بانك‌ها سازگار با ماهيت اقتصادي و اجتماعي جوامع در جذب سپرده‌ها و اعطا وام‌ها است، بنابراين مي‌توانيم آن‌ها را به عنوان عامل اصلي توسعه پايدار به شمار آوريم. بانك يك موسسه مالي است كه سپرده‌ها را از افراد دريافت و اعتبار ايجاد مي‌نمايد. اصطلاح بانك از واژه (Banko) در زبان ايتاليايي به معناي نيمكت گرفته شده است. در قرون وسطي ايتاليايي‏ها به هنگام انجام معاملات تجاري بر روي نيمكت مي‌نشستند. اين واژه به تدريج تغيير كرد و به واژه (Bank) كه يك واژه آلماني است، تبديل شد.

بانكداري، حتي قبل از ظهور پول رايج، با پيدايش اولين سكه‌هاي ضرب شده آغاز شده است. بانكداري در سراسر تاريخ به دو صورت صدور ارز و ذخيره ثروت رواج داشته و با ظهور اسكناس‌ها وظيفه تجميع دارايي‌ها را به عهده داشته است. حتي نخستين امپراطوري‌ها به برخي از انواع بانكداري براي مديريت تجارت و حفظ جريان كالاها و خدمات نيازمند بودند.

هنگامي كه پول رايج  پيدايش يافت، مبادله ارزش را بسيار آسانتر و كارآمدتر كرد، حالا افراد مي‌توانستند به آساني سكه‌ها يا طلاها را با كالاهاي ديگر  مبادله و داد و ستد نمايند.  مديريت پول رايج بدون بانكداري امكان پذير نبود و حتي صدور آن به مديريت بانك‌ها نياز داشت. نخستين بانك‌ها، بانك‌هاي مركزي بودند كه توسط دولت‌ها براي كمك به مديريت اقتصاد اداره مي‌شدند اگرچه تصور بيشتر افراد از بانك‌ها مكاني است كه پولشان را سپرده‌ يا قرض گرفته‌اند. با اين حال بانك‌هاي مركزي در بالاي سلسله مراتب اقتصادي قرار دارند و مديريت و نظارت بر كل اقتصاد را فراهم مي‌نمايند.

هنگامي كه مردم به جمع‌آوري ثروت به شكل پول رايج پرداختند، اين پول بايد در مكاني ذخيره مي‌شد و خانه افراد مكان ايده‌آلي براي انجام اين كار نبود به ويژه اگر كسي مقدار قابل توجهي پول جمع مي‌كرد. در عهد قديم، معابد معمولا اين وظيفه را به عهده داشتند و شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد علاوه بر ذخيره پول براي ديگران و تامين امنيت براي سپرده‌گذاران به اعطاي وام نيز مي‌پرداختند گرچه وظيفه آن‌ها در درجه اول ذخيره دارايي‌ها بود. در مصر و بين النهرين طلا در معابد به امانت سپرده مي‌شد. در بابل تيز در زمان حمورابي درقرن 18 قبل از ميلاد  سوابقي از وام‌هاي داده شده توسط كشيش معبد وجود دارد و معاملات بانكي به شيوه ابتدايي آن رواج داشته است. در يونان و روم نيز معابد سپرده‌هاي مردم را گرفته و به اشخاص ديگر وام مي‌دادند و به صرافي مي پرداختند. رومي‌ها اولين فرهنگي بودند كه سيستم بانكداري را به صورت موسسه نهادينه كردند. مديرت آن را از معابد گرفته و به بانك‌هاي رسمي كه تحت حمايت كامل قانون قرار داشتند، سپردند. بسياري از فعاليت‌هاي اعطاي وام در طي اين مدت توسط افرادي كه با عنوان وام دهندگان پول شناخته مي‌شدند، انجام شده است. وام دهندگان پول كار خود را به خوبي انجام مي‌دادند، اما بانك رومي‌ها به رقابت‌هاي جدي با آن‌ها مي‌پرداختند. اگرچه اين بانك‌ها تمايل داشتند تا منافع تجاري اشخاص مهم‌تري را تامين كنند وام دهندگان پول به معامله با مردم عادي مي‌پرداختند. حتي امروز هم شاهد اين بخش‌بندي هستيم. آن‌هايي كه درآمد و شهرت بالاتري دارند به خدمات بانكداري برتري دسترسي دارند اما آن‌هايي كه اهميت و شهرت كمتر دارند به معامله با موسسات مالي با شرايط دوستانه كمتر و تحمل ريسك بيشتر واگذار مي‌شوند.

گرچه با فروپاشي امپراطوري روم تجارت كاهش يافت و بانك‌هاي سازمان‌دهي شده توسط رومي‌ها با امپراطوريشان سقوط كرد، ايده بانكداري آن‌ها هنوز تداوم داشت به ويژه آن كه قدرت قانون براي محافظت از موسسات بانكي مورد استفاده قرار گرفت. بانك‌ها مي‌توانستند در صورت عدم پرداخت بدهي‌ها زمين‌ها را تصاحب كنند. اين قدرت‌ها براي حفظ امنيت و سود آوري بانك‌ها با اهميت بودند كه دو شرط لازم براي كارآمدي سيستم بانكداري است. اگرچه رابطه بدهكار - طلبكار ايجاد شده توسط رومي‌ها براي قرن‌هاي بسياري به خوبي در صنعت بانكداري مورد استفاده قرار گرفت. به هنگام  تبديل امپراطوري روم به امپراطوري روم مقدس اعطاي وام توسط كليساي كاتوليك صورت پذيرفت. در آن زمان وام دهندگان پول هنوز رونق داشتند. اما توسط كليسا به اتهام نرخ بهره بيش از حد، گناه ربا‌خواري، نرخ‌هايي كه عموماً بسيار بالاتر از كليساي كاتوليك بودند، مورد اتهام قرار مي‌گرفتند.

نخستين موسسه مالي خصوصي با نام بانك در سال 1157 در ونيز تحت حمايت دولت ايجاد شد. در حقيقت، عملكرد درست بانكداري در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعاليت بانك تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 ادامه داشت. اين بانك اولين بانك ملي  ايجاد شده در ميان مرزهاي اروپا بود. قدرتمندترين خانواده هاي بانكي از فلورانس مي‌آمدند. خانواده‌هاي  آچيائولي موزي باردي و پروزي كه شعبه‌هايي را در بسياري از بخش‌هاي ديگر اروپا ايجاد كردند، احتمالاً مشهورترين بانك ايتاليايي بانك مديسي بود كه در سال 1397 تاسيس شد و تا سال 1494 فعاليت مي‌كرد.

تا پايان قرن شانزدهم و در طي قرن هفدهم وظايف بانكداري سنتي شامل پذيرش سپرده، اعطاي وام، صرافي، انتقال وجوه با صدور بدهي بانك (به عنوان جايگزيني براي سكه هاي طلا و نقره) همراه شده بودند.

عملكردهاي بانكداري جديد رشد صنعتي و تجاري را با فراهم كردن روش‌هاي ساده و امن پرداخت و تامين پول با پاسخگويي بيشتر به نيازهاي تجاري و همچنين با تخفيف بدهي كسب و كار توسعه دادند. تا پايان قرن هفدهم، بانكداري همچنين براي الزامات بودجه كشورهاي اروپايي با اهميت شده بود كه منجر به تعيين مقررات دولتي و اولين بانك‌هاي مركزي شد. موفقيت روش‌ها و شيوه‌هاي بانكداري جديد در آمستردام و لندن كمك كرد كه مفاهيم و ايده‌ها در بخش‌هاي ديگر اروپا گسترده شوند. اعتبار سنجي

اوايل دهه 2000 با وقايعي مانند تثبيت بانك‌هاي موجود و ورود به بازار واسطه‌هاي مالي ديگر مانند موسسه‌هاي مالي غير بانكي مشخص شده است. شركت‌هاي بزرگ شروع به يافتن مسيرشان  به جوامع خدمات مالي و رقابت با بانك‌هاي تاسيس شده كردند. خدمات اصلي ارائه شده شامل بيمه، حقوق بازنشستگي، بازار پول و صندوق هزينه، وام ها و اعتبارها و اوراق بهادار است. در واقع در پايان سال 2001، سرمايه بازار 15 تا از بزرگ‌ترين ارائه‌دهندگان خدمات مالي شامل 4 موسسه غير بانكي است. فرآيند نوآوري مالي در دهه اول قرن21 پيشرفت چشمگيري داشت و اهميت و سودآوري موسسات مالي غير بانكي را افزايش داد.  

چنين سودآوري‌اي كه قبلاً به صنعت غير بانكداري محدود شده بود، موجب شد كه دفتر حساب‌دهنده ارز (OCC) بانك‌ها را به اكتشاف ابزارهاي مالي ديگر، متنوع كردن كسب‌و‌كارهاي بانك و همچنين بهبود سلامت اقتصاد بانكداري ترغيب كند. از آنجا كه ابزارهاي مالي متمايز توسط صنايع غير بانكي و بانكي اتخاذ شدند، تمايز بين موسسات مالي مختلف به تدريج ناپديد شد. اولين دهه قرن 21  همچنين نقطه اوج نوآوري فني در بانكداري و تغيير بزرگي را از بانكداري سنتي به بانكداري اينترنتي شاهد بوده است.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۰۵:۲۱ توسط:كيان موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :